Hustler SL700X

Tillverkare: Hustler Equipment

Produktbeskrivning

Hustlers SL700X är en bogserad variant av de kedjedrivna balupprullarna från Hustler. Denna balupprullare har kapacitet att bära 2 st balar. Med en balgrip eller spjut i frontlastaren får man med sig 3 balar per resa. Själva balupprullaren har samma robusta drivlina som övriga kedjedrivna modeller. Precis som övriga maskiner från Hustler har maskinen hydraulisk drivning och är självlastande, Du behöver bara ett fordon för att fodra ut.

Med hjälp av en ram länst bak med 2 st spjut som backas balupprullaren in balen och genom att aktivera ett dubbelverkande hydrauluttag lastas balen. Proceduren upprepas men stoppas så att bal nr 2 ställs i transportläge. Lastsekvensen är snabb och tillförlitlig. Därefter fodras ball nr 1 ut innan bal nr 2 läggs ner på medbringarna som sedan rullar upp även denna. En ev 3:e bal läggs ner på marken och lastas på samma sätt som bal nr 1 och 2 innan även denna utfodras.

Med SL700X fodrar du ut flera  rundbalar på ett mycket effektivt sätt och sparar transporter och tid. Du kan även utfodra med betor, fodermajs, silage och annat foder som du kan lägga i i upprullaren tack vare den hela botten. Hustler SL700X kan fodra ut åt båda håll.

Minska fodersvinnet och öka effektiviteten. Investera i en maskin från Hustler.

Se bilder, videos och teknisk data tillsammans med mer information på hustlers hemsida härTryck på PDF-knappen nedan för att läsa produktbladet

Länk till PDF