Kubota Care: 5 års garanti!

2016-03-15

 

Vi lämnar 5 års garanti på alla nya Kubota lantbrukttraktorer från 60 hk och uppåt!

 

 

Från och med 2016-03-15 kommer alla lantbrukstraktorer mellan 60 och170 hk från Kubota att säljas med 5 års fabriksgaranti i Sverige. Den 5-åriga fabriksgarantin är en del av konceptet Kubota Care som innebär att kunden servar sin Kubota med originaldelar hos en auktoriserad serviceverkstad, vilket är enda kravet för att fabriksgarantin ska gälla.

 

Henrik Sjöstedt, VD Svenningsens Maskin AB:

 

Kubota är i dagsläget ensamma i branschen om 5 års fabriksgaranti på den svenska marknaden vilket säger mycket om kvalitén på traktorerna. Garantin ingår dessutom i grundpriset på traktorn. Vi på Svenningsens upplever att det är väldigt få garantiärenden per år och då känns det här steget naturligt att ta.

Fabriksgarantin är ingen försäkring som man betalar extra för och villkoren för försäkringar är ofta fler och mer komplicerade än en fabriksgaranti. Garantin gäller från fabrik och är knuten till traktorn även vid ägarbyte vilket betyder högre andrahandsvärde.

 

Som Kubota själva uttrycker det ”No nonsense Warranty”! Det är tydligt, enkelt och ansvarsfullt. För våra kunder innebär detta mycket stor trygghet, smidighet och en bra totalekonomi med en minimal risk för oförutsedda kostnader.